Skip to main content

Vitaj v dokumentácii pre Agility Manager

Agility Manager je komplexná aplikácia na organizáciu agility pretekov. Obsahuje niekoľko softvérových komponentov, ktoré spolu tvoria jeden ucelený systém.

Táto dokumentácia je rozdelená do troch hlavných častí: